یک سال قبل که فیلم مصاحبه رهبر گروه «اجناد مصر» منتشر شد قابل پیشبینی بود که این گروه به جمع بیعت کنندگان با داعش می پیوندد. البته خیلی ها در این باره اختلاف نظر داشتند که اجناد نمی تواند ائتلافی با داعش داشته باشد. حالا با بیانیه رسمی این گروه، روشن شد که اجناد مصر تابع داعش است نه القاعده.
این اعلام بیعت، تحول مهمی در معادلات مصر و شمال آفریقا به شمار می رود. در یک نگاه جامع باید گفت که این بیعت در واقع به منظور تکمیل اضلاع یک سه گانه صورت گرفت:
- بیعت اجناد
- بیعت جیش الاسلام غزه و رفح
- و زعامت ابو مغیرة قحطانی امیر داعش در لیبی
هنوز تحلیل قابل تأمل و علمی درباره چراییِ تشکیل این مثلث در این برهه زمانی، ارائه نشده اما این اتفاق نشان داد که باید نگاه جزئی تری به جریان های اسلامگرا داشت. نادیده گرفتن تفاوت ها بین گروه های «تکفیر» و «گروه های سلفی جهادی» و دیگر گروه های «سلفی» می تواند به نگاه و به تبع آن تحلیلی اشتباه بینجامد. تفاوت هایی که البته به راحتی نیز قابل فهم نیست. شناخت دقیق این خطوط قطعا نتایج واقعی تری را به تحلیلگر ارائه خواهد کرد.

/ از پیج محمدرضا عشوری