این گردان یکی از مهمترین و مؤثرتین گردانهای داعش هست که در فلوجه با ارتش عراق جنگید.

گردان ازبکها متشکل از ازبکستانی های هست که در اکثر عملیتهای مهم در عراق شرکت داشتند.

الحمدلله اکثر افراد این گردان به درک واصل شدند.

چیزی به آزاد سازی کامل شهر فلوجه نمانده.

برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا کنید.