تصاویر شهدای خردسال حمله ی امروز مسلحین به منطقه ی حمدانیه حلب.

امروز مسلحین تروریست با خمپاره اطراف مدرسه ی کمال را هدف قرار دادند که باعث کشته و زخمی شدن چندین نفر شد.