تصویر زیر مربوط به یک نوجوان انتحاری ملقب به ابوجهاد الارهابی الشامی میباشد که با ماشین بمب گذاری شده ی خود دانشگاه تکریت را منفجر کرد ..

یکی از حربه های اصلی داعش استفاده از جوانان کم تجریه و فریب خورده به منظور عملیاتهای انتحاری میباشد ؛ جوانانی که با وعده ی بهشت و هم نشینی با پیامبر و حوریان بهشتی فریب داده میشوند

بچه ست بچچچچه

B2ZPzfzIMAApxHt

B2ZPzohCcAAy6WU

B2ZPzoiCIAMsyJd

B2ZPzn_CQAEdcdu