روستای راهبردی کنسبا، آخرین روستای مهمی که ارتش سوریه چند ماه پیش موفق به آزادسازی آن شده بود صبح امروز پس از سیطره مسلحین بر عین القنطره و بلندیهای مشرف بر کنسبا از جمله قلعة الشلف سقوط کرد.

این اولین پیروزی مهم مسلحین در شمال لاذقیه در یکسال اخیر هست.