ارتش سوریه موفق شد روستای راهبردی کنسبا ، شلف ، قلعه طوبال ، الحمرات ، رویسه کنیسه را آزاد کند .

نقشه ی کلی از شمال شرق لاذقیه :

نقشه با کیفیت : http://d.top4top.net/p_197wnim1.jpg