امروز و در منطقه مکیراس (بین ابین و بیضاء) انصارالله کمین زده و تعداد زیادی از زرهی های کاروان رو زده..

به محل شکار انصارالله دقت کنید! دقیقا جاییه که ادعا میشه ائتلاف جنوب یه هفته پیش آزادش کرده. البته اینکه انصارالله چریکی کار کرده باشه زیاده ولی همونطور که قبلا هم گفتم، واقعا نمیشه از یمن نقشه تهیه کرد!

ما ترجیح میدیم هفته ها نقشه نزنیم تا اینکه بخواهیم نقشه بزنیم و و اوون نقشه اشتباه باشه ..