در کمین محکم ارتش و حزب الله 65 نفر از مسلحین کشته و زخمی شدند ...

 

این کمین با کمک حزب الله در کوه های بین منطقه ی فلیطه تا راس المعمره در حدود مرزی لبنان بر سر راه مسلحین که در حال انتقال از متاخمتین به جرود عرسال بودند انجام شد .

مسلحین تحت نظر ابتدا با رگبار و اسلحه ی سنگین غافلگیر و سپس منطقه بوسیله ی توپخانه زیر آتش قرار گرفت... در این بین 15 نفر به هلاکت رسیدند و 50 نفر دیگر زخمی شدند .

در میان کشته و زخمی ها فرماندهان میدانی رده بالای مسلحین به نام های ابو محمد السحل و ابو عبیدة التونسی دیده میشود .