آخرین موضع داعش در کوبانی یعنی بخشی از منطقه کانیا کوردان و تل کانیا کوردان امروز به تصرف نیروهای کرد و مزدوران موسوم به ارتش آزاد دراومد تا بساط داعش به طور کامل از شهر کوبانی جمع بشه. 

روز گذشته هم روستای ممیت و دو روز پیش هم جبل مشته نور و روستای ترمیک به تصرف کردها دراومده بود.

مطمئنا بدون مداخله جنگنده های ائتلاف و مشارکت مزدوران موسوم به ارتش آزاد، کردها به تنهایی هرگز توان مقابله و بیرون کردن داعش از کوبانی رو نداشتند. 

khwbny13931106.jpg

بیژن