قسمتی کوچک از عملیات های این چند روز اخیر انصارالله رو میتونید در کلیپ زیر ببینید :

لینک دانلود کلیپ (7 روزه) : http://fs2.filegir.com/a7up/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_20-06-2015_%5BpnJK3RwH7Wc%5D_%5Btag18%5D.mp4

حجمش 50 مگ بود ، متاسفانه با سرعت نت ما خیلی طول میکشید روی آپارات آپ کنیم ، پس  نکردیم  .

این کلیپ شامل انواع عملیات شکار تانک، بمباران، انهدام برج مراقبت و درگیری نیروهای انصار الله یمن هست .