این فیلمی از جنگنده سودانی هست که در منطقه بنی حشیش یمن ، انصار الله سرنگونش کردن.

لینک : http://fs2.filegir.c..._75528007_n.mp4

hos.jpg