ارتش سوریه و نیروهای مقاومت روستای کفرنایا در شمال شرقی نبل و الزهرا رو آزاد کردند .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/887f/q7b15w1funtf17bzg.jpg]