کلیپ زیر مربوط به کشف یکی از بزرگترین انبارهای کپسول گاز در شرق حلب میباشد که به تازگی در محله الکلاسه حلب کشف شده است .

الکلاسه یکی از محلات حلب میباشد که به تازگی از اشغال مسلحین تکفیری آزاد شده است .

مسلحین از این کپسولها که به "کپسولهای جهنم" و یا مدفیه جهنم معروف هستند برای هدف قرار دادن مردم و نظامیان استفاده میکنند  .

قبل از آزادسازی شرق حلب شاهد استفاده گسترده تروریست ها از این  کپسولها برای هدف قرار دادن محلات عمومی تحت نظارت دولت بودیم .

انبار کشف شده به قدری بزرگ است که هزاران کپسول را در خود جای داده و برای یکسال مسلحین کافی بود .