پلیس ترکیه کارگاه ضرب سکه های داعش رو کشف و کلیشه ها رو ضبط کرد.

دینار و درهم داعشی، نیومده منقرض شد :))))