ﺟﻤﻴﻞ ﺭﻋﺪﻭﻥ فرمانده ی صقور الغاب که قصد داشت در جلسه ای با فرماندهان ارتش آزاد در انطاکیه ترکیه شرکت کنه ، توسط بمب جاسازی شده در ماشینش ترور شد .
بر اثر شدت انفجار دو پای ﺟﻤﻴﻞ ﺭﻋﺪﻭﻥ قطع شد و به بیمارستان منتقل شد ؛ در ابتدا زنده بود ، اما سرانجام بعلت جراحات شدید وارده کشته شد .
هنوز مشخص نیست که چه گروهی و به چه قصدی این فرمانده رو در ترکیه !! ترور کرده .