در ادامه ی پیشروی های کردها و متحدانشون به سمت تل ابیض ، داعشی ها احساس خطر کردند و از تروریستها ( که خودشون مهاجرین خطاب میکنند ) خواسته اند که خانواده ی خودشان را از تل ابیض به تدمر منتقل کنند .

در حال حاضر نیروهای کرد حدود 25 کیلومتر با سلوک فاصله دارند .

در هفته ای که گذشت پیشروی کردها از سمت شرق به غرب ( از سمت راس العین به تل ابیض ) پیوسته و ادامه داره بوده .

باید دید چه زمانی موفق میشن که به سلوک برسند