سازمان عفو بین الملل کردهای شمال سوریه رو به جنایت جنگی در قبال ترکمن های مناطق مسلط شده متهم کرد.

این نهاد گفته که کردها پس از تسلط به مناطق، ترکمن ها رو به کوچ اجباری مجبور میکنن.

منابع رسمی کرد هم جواب دادن که یه سری از اونها با داعش همکاری میکردن و یه سری رو برای امنیت خودشون جا به جا کردیم.اما شواهدی مثل تخریب خانه های ترکمن ها، چیز دیگه ای میگه