دیدار جورج صبرا عضو و رییس سابق ائتلاف معارضان سوری خارج نشین (که از دید غرب مادر گروههای میانه رو سوری هست) با مریم رجوی یکی از رهبران فرقه تروریستی بدنام مجاهدین خلق به عنوان نماینده اپوزیسیون ایرانی.

ائتلاف معارضین سوری به واسطه ی عدم وجود پایگاه مردمی در بین مخالفین سوری مدتهاست رو به اضمحلال هست و به دلیل اینکه اعضای آن عموما در خاک ترکیه و شهر گازیانتپ مستقر هستند به عنوان معارض هتل نشین مورد استهزاء و تحقیر مسلحین سوری قرار می گیرند.

به همین دلیل حتی حامیان منطقه ای مخالفین سوری مانند عربستان هم در روند سیاسی به دلیل عدم نفوذ این ائتلاف در داخل خاک سوریه، به عنوان نماینده های سیاسی معارضین دست به دامان سرکرده های گروههای تروریستی سلفی پرقدرت مانند احرارالشام و جیش الاسلام شوند.

سخنان چند ماه پیش برهان غلیون از بنیان گذاران و اولین رییس ائتلاف ملی معارضین سوری که با نا امیدی از معارضین خارج نشین و بغرنج شدن مساله ریاست اعلام کرد بهتر است ریاست به نیروهای واقعی روی زمین یعنی همان سرکردگان گروههای مسلح داخلی و حکام محلی سپرده شود، نشان می دهد کارآمدی و تاثیر این ائتلاف تا چقدر تنزل یافته است. (تصویر دوم)لازم به یادآوری نیست که جورج صبرا و میشل کیلو اعضای مسیحی ائتلاف معارضین، همانقدر نماینده جامعه ی مسیحی سوریه هستند که مریم و مسعود رجوی نماینده ملت ایران.

دو سال پیش هم احمد جربا رییس ائتلاف معارضین سوری نشستی با رجوی برگزار کرده بود.(تصویر سوم)