نماز رزمندگان الحشد الشعبی زیر آتش سنگین تک تیر اندازهای داعشی ...

برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا کنید.