هشت فروند هلیکوپتر رزمی شامل 4 فروند میل-28 و 4 فروند میل-35 به ارتش عراق تحویل داده شد.