استفان میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه که برای دیدار با بشار اسد به سوریه رفته است ؛ طی طرحی به دولت سوریه پیشنهاد کرد به منظور افزایش امنیت و فراهم کردن زمینه ارسال کمک های بشردوستانه به شهر حلب مناطق امن و عاری از درگیری ایجاد شود.
بشار اسد نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد که این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت..
با این حال فرماندهان معارض سوری در اقدامی وقیحانه اعلام کردند تا زمانی که دولت سوریه شروط آنها را نپذیرد ، هیچ طرح صلحی پیاده نخواهد شد .
شرطها :
1- تحویل جنایتکاران جنگی
2- ایجاد منطقه ی امن پروازی و توقف بمباران حلب
3- خروج نیروهای غیر سوری همکار ارتش
4-آزادی زندانیهای مخالف دولت

مسلحین معارض نظام در حالی صحبت از این شروط میکنن که در درجه ی اول خود ناقض این شروط هستند و بصورت گسترده اقدام به جنایت و کشتار مردم بیگناه در مناطق مختلف سوریه کرده اند .. هنوز زمان زیادی از انتخابات ارتش سوریه نگذشته است ؛ انتخاباتی که شاهد تجاوز مسلحین به مردم با خمپاره های کپسول گاز بود ..!!