جنگنده های ائتلاف مسیرهای پشتیبانی و جاده های بین استان صنعا، صعده و مارب رو به شدت میکوبن تا از تزریق نیرو و سلاح به انصارالله جلوگیری کنن.

انصارالله میگه که به اطراف پایگاه الخنجر رسیده.

با این حجم خبرهای سوریه، پرداختن به یمن بسیار سخت شده.

ان شاءالله انصارالله کمی که تثبیت کرد، خبرهای تکمیلی میزاریم.