کردها پیشروی هاشون رو در قسمتهای شرقی کوبانی ادامه میدن ..

کردها موفق شدند خودشون رو به منطقه ی شیوخ برسونند ، داعش هم برای قطع ارتباط شیوخ با جرابلس ، پل ارتباطی این منطقه رو منفجر کردند

khwbny931216ykh.jpg