در ادامه پیشروی های شورشیان در جبهه جنوبی سوریه، یگان های ارتش آزاد موفق شدند تا قسمتهای دیگری از شهر نوی (Nawa) را نیز به تصرف خودشان در بیاورند

نیروهای ارتش سوریه درهنگام هجوم شورشیان مقاومتی نکرده و از شهر عقب نشینی کردند

tobmlctsqlnuszshoz6m.jpg

r6eqpeiiztrkrvooedyp.jpg