با مشتعل شدن جبهات حلب و پیشروی در جنوب آن ، از سوی دیگر تحرکات ارتش سوریه در لاذقیه بیشتر شد ؛ در این راستا از دو روز گذشته شاهد پیشرویهای ارتش در بعضی مناطق به نسبت مهم بودیم .

مناطق پیشروی در نقشه زیر مشخص شده است .

مناطق بازپس گرفته شده روستاها و بلندیهای: عین القنطرة ، تلة رشا ، نحشبا ،عین الحور ،ارض الوطى ، ضهرة ابو اسعد ، وکتف عویزرات و نقاط ٦٥٠ و ٥٤٠ در محور جبل حسن الراعی

هدف بازپس گیری تل حداده و بلندترین قله آن تلة الراقم هست که ارتش قبلا مدتی کنترل آن را در اختیار داشت.