تروریستهای تکفیری عرب با کمک تروریستهای ازبکی ایغوری و تاجیکی بعد از یک حمله ی انتحاری شدید موفق شدند تله خربه در شمال شرقی فوعه رو به تصرف خودشون در بیاورند .