نقشه با کیفیت :
http://www.mediafire.com/convkey/fa8d/syu37g9qvf51zcqzg.jpg

ارتش سوریه و نیروهای مقاومت یک روز پس از آزادسازی معدن سنگ طاموره و بلندی های ضهره القرعه و ضهره القندیله که مشرف به روستای طاموره هست ، ساعاتی پیش روستای طاموره رو هم آزاد کردند.
روستای طاموره در جنوب غرب شهر نبل و الزهراء قرار گرفته و پیش از این یکی از محل های پرتاب راکت و خمپاره به سمت نبل و الزهراء بود. با آزادسازی طاموره، ضمن محکم تر کردن کمربند دفاعی اطراف نبل و الزهراء، ارتش سوریه و نیروهای مقاومت علاوه بر در تیررس داشتن شهر عندان، به فاصله 3 کیلومتری این شهر رسیدند.
اگر به نقشه ی قرار گرفته در زیر دقت کنید ، با پیشروی ارتش در این محور مناطق بیانون و حیان و مسیر ارتباطی این دو منطقه با عندان به صورت کامل زیر آتش قرار گرفته و در واقع ایزوله شده ،،،
چند حرکت کوچک دیگر لازم هست تا بیانون و حیان و عندان در حالت شبه محاصره ی کامل قرار بگیره