امروز در ادامه ی عملیات پاکسازی مناطق غربی شهر حلب ارتش سوریه موفق شد تعداد دیگری از کارخانه های صنعتی لیرمون را پاکسازی کند .

(در نقشه با دایره های قرمز مشخص شده)

درگیریهای سنگین ادامه دارد و احتمال پیشروی بیشتر وجود دارد .

نقشه با وضوح بالا : http://www.mediafire.com/convkey/95c0/5ju6a9dq9k55l7qzg.jpg