ارتش سوریه و نیروهای سهیل حسن موفق شدند روستای السین واقع در غرب تل مکسور رو آزاد کنند .
کم کم در کیسه در حال بسته شدن هست ، الان دو حرکت اصلی برای این منطقه متصور هست :
همچنان به سمت غرب حرکت کنند تا دواعش در محاصره قرار بگیرند
یا
به صورت خطی به سمت جنوب و نیروگاه برق حرکت کنند تا ضمن مجبور کردن  دواعش به عقب نشینی از مناطق نزدیک فرودگاه مانند جابریه ، کارخانجات ، مفلسه ، و .... انها را وادار کنند تا از راه باقیمانده به بیرون از شبه محاصره فرار کنند .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/627d/rd7j8i28kxjeannzg.jpg

پ.ن:

خبرهایی منتشر شده از آزاد سازی جب الکلب و رسم العلم که فعلا باید صبر کرد