نیروهای انصار الله یمن موفق شدند پس از نبرد با نیروهای القاعده بر بلندی جبل اسبیل و بلندی های مشرف بر المناسح در استان البیضا واقع در جنوب شرق یمن مسلط شوند .

درگیریهای رداع هم باعث کشته شدن 10 نفر از القاعده ای های سعودی شد .

رهبر انصار الله یمن از تحرکات القاعده در استانهای البیضاء ، إب ، مأرب و الحدیدة ابراز نگرانی کرد و از دولت مرکزی به دلیل عدم پاسخ درست و رفتاری منفعلانه به شدت انتقاد کرد .

وی اضافه کرد به منظور جلوگیری از پیشرفتهای تروریستها در مناطق مختلف یمن از رییس جمهور و وزارت دفاع درخواست شده تا حرکتی درست و درخور توجه انجام گیرد ؛ با این حال تاکنون دولت یمن طرح و نقشه ای برای سرکوب تروریسم پیاده نکرده است .