لینا شامی یکی دیگر از خبرنگاران برجسته معارض است که اتفاقات حلب را اینبار از زبانی زنانه روایت میکند.
🔸اما این تحلیل در مورد وی نیست، در مورد ویدیویی است که وی پس از توقف مبادله منتشر کرده است.
🔸وی در این ویدیو با ابراز نگرانی از توقف مبادله میگوید، اندک کسانی توانسته اند از محاصره خارج شوند. اما این بخشی دیگر از پازل فریب رسانه ای حول موضوع حلب است.
🔸ابتدا باید گفت که کمترین تخمین ها، خروج حداقل 5000 نفر را اعلام کرده اند که این مقدار یک سوم تا یک چهارم افراد مورد مصالحه است. این در حالی است که اگر مسلحین در مبادله کارشکنی نمیکردند، تا الان همه حدود 15 تا 20 هزار نظامی و غیر نظامی موجود در حلب، خارج شده بودند.
🔸اما نکته دوم و مهمتر که باعث نگارش این متن شد، چیزی بود که در قریب به اتفاق همه ویدیوهایی که از منطقه محاصره شده حلب پخش می شود، دیده می شود! یعنی حضور افراد مسلح بین غیر نظامیان. با نگاهی به ویدیو دیگر منابع میدانی معارضین نیز چنین دیده میشود، مثلا در ویدیویی که خبرنگار آمریکایی بلال عبدالکریم از بیمارستانی در دست مسلحین در حلب فرستاده است، حضور حداقل یک فرد با سلاح بین چهار فرد حاضر در صحنه دیده می شود.
🔸اگر باز هم نخواهیم مردم حاضر در محاصره حلب را، مردم تحت کنترل و حکومت گروه های جهادی بنامیم، باید فکری به حال چنین موقعیت هایی شود. مردم باید خود بین نظامیان و غیرنظامیان جداسازی انجام بدهند.