مسجد الکبیر رمادی؛

در کانال تحولات ببینید : http://www.aparat.com/v/Hw1n5