پایین کشیدن بزرگترین پرچم داعش در رمادی که دواعش پس از تسلط به این شهر اون رو علم کرده بودند .

این پرچم در حومه رمادی قرار داشت، فعلا نیروهای ارتش در حال پاکسازی منطقه تامیم هستند .