پاکسازی های بیجی هنوز ادامه داره و جنگ بیشتر به شمال منطقه (شمال آلبوجواری و حومه نیروگاه حرارتی) رسیده.

هنوز هم دواعش در حال ترکوندن خودشون بعد از محاصره در مناطق مختلف بیجی هستن..

خبر تکمیلی از پیشروی های اطراف رمادی اینه که تا حالا در درگیری های غرب و جنوب غربی این شهر حدود 100 داعشی کشته شدن و البته با ناامن شدن جاده جنوبی هیت- الرمادی، دواعش قبل از بسته شدن جاده شمالی در حال گرفتن تدارکات و تجیهزات و البته تخلیه خانواده هاشون به سمت هیت هستند.