ملیاردر عراقی کنعان سالم داوود العاشور که هتل و شرکتهای متعددی در دبی و بصره دارد به حشد شعبی پیوست و در نبرد حق علیه باطل به شهادت رسید.