ویدیوی زیر رو دفاع وطنی از درگیریهای اطراف بصری الشام منتشر کرده ..

روستای بکا در جنوب شرقی بصری الشام قرار داره .

لینک ویدیو : http://fs2.filegir.c...JA]_[tag18].mp4