جدیدترین ویدیویی که توسط اعماق وابسته به داعش منتشر شده ..

در این ویدیو تعدادی از کشته های ارتش آزاد در اطراف کوبانی نشان داده میشود ...

 

Untitleddf.jpg

 

لینک : http://fs2.filegir.c...hA]_[tag22].mp4