در بخش های متعدد، رزمندگان ایرانی، عراقی، افغان مشاهده میشن یا صداشون شنیده میشه.

به اسلحه شاهر و دوربین حرارتی اون در دست شخصی با لباس صابرین هم دقت کنید.

پ.ن:

گفته میشه تانک ظاهر شده در ثانیه 31، تانک T90 هست که برای اولین بار در عملیات خان طومان استفاده شده..

لینک دانلود کلیپ :

http://fs2.filegir.com/a7up/12417240_913695702071936_947172303_n.mp4