ویدیویی از داخل الصمدانیة الغربیة در قنیطره که چند روز پیش توسط ارتش سوریه پاکسازی شد.

لینک ویدیو : http://fs2.filegir.com/a7up/1054602_791747014217775_1512192838_n.mp4