مخلص کلام.

در هنگام اصابت، مواظب دست و پای خود باشید :))

مرز یمن و عربستان.