از وقتی جنگنده ها و تانک های روسی تو سوریه پیاده شدن ماست ها رو کیسه کردن آمریکا و رفقا 

تصاویر ماهواره ای صاف کردن زمین ها توسط گردان های مهندسی ارتش روسیه برای احداث پایگاه 

WO-AX941_RUSSYR_11U_201509222148395B55D.

احتمال میره روسها در حال ساخت یک فرودگاه نظامی جهت فرماندهی و راهبری عملیاتشون در سوریه هستند، مشخصه تجربه شرق اوکراین به مذاق کرملین ساخته و احتمالا شاهد حضور "مردان مودب" این بار در لاذقیه و سوریه خواهیم بود .

Al-20Asx.jpg

Al-20Asw.jpg

Al-20Ast.jpg

Al-20Ass.jpg

/میلیتاری