پس از پیشروهای سریعی که کردها با کمک جنگنده های ائتلاف داشتند ، تقریبا این روند متوقف شده .

پس از تصرف تل ابیض شاهد هجوم ارتش آزادی ها به عین عیسی بودیم .گفته میشد که درگیریها به داخل شهر کشیده شده ولی بدلیل نبود پشتیبانی هوایی توسط ائتلاف آمریکایی ، این پیشروی ها متوقف شد و ارتش آزادی ها عقب نشینی کردند .

بسیار واضح هست هر نقطه ای که پشتیبانی هوایی صورت گرفته ، آهنگ پیشروی ها بسیار سریع و مداوم بوده و نبود این امر باعث توقف عملیات .

عدم پشتیبانی هوایی آمریکا از حمله ی ارتش آزاد به عین عیسی رو باید در سیاستهای آمریکا در قبال منطقه و کردهای سوریه جستجو کرد .