مشکی: الشباب (بیعت کرده با داعش)

سبز: مناطق خود مختار که اکثرا دزدهای دریایی رو شامل میشن.

بقیه: دولت.

البته باید این نکته ذکر بشه که در قسمت های غیر سیاه و سبز، دولت تنها بر مناطق آبی پر رنگ تسلط داره و قسمت هایی مثل آبی کمرنگ، زرد و بنفش توسط حاکمان متحد با دولت اداره میشن.

پ.ن :

نقشه متعلق به یک گروه توییتری هست که بیشتر در جبهه ی مقابل مقاومت قرار دارند .