مذاکرات دولت سوریه و معارضان که چند روزی هست در روسیه برگزار میشه ، روی اتفاقات داخل سوریه بی تاثیر نبوده ..

حدود یک هفته ای میشه که عملیات خاصی از طرفین دیده نمیشه بجز درگیریهای پراکنده و بی هدف (قضیه داعش در یرموک جداست) خبر مهمی نیست ؛ روزانه فقط این آمار کشته ها و تلفات جنگ هست که بالا میره و تغییر میکنه ...

عملیاتهایی هم که قبلا آغاز شدن درحال حاضر freeze شدن .