از بامداد امروز ارتش سوریه ضمن محاصره شهر عدرا و عدرا العمالیه(شهرک کارگری عدرا) که در تصرف مسلحین جیش الاسلام قرار داره از چند محور از جمله محور تیپ 39 ، محور اتوبان دمشق-حمص و محور شهرک صنعتی عدرا عملیات وسیعی برای تصرف منطقه عدرا آغاز کرده.

به نظر می رسه این عملیات تلاش جدیدی برای فشار بر مسلحین غوطه باشه و الان هم در کنار جبهه عدرا، جبهه جوبر، جبهه زملکا، جبهه دخانیه-عین ترما، جبهه دیر سلمان-مرج هم فعال شده و درگیری جریان داره

منبع پیج فعال سوری