عراق دیگه داره کاملا وارد فاز زمستانی میشه.

عکس های نیروهای مردمی رو در کوه های مکحول میبینید، قصر صدام از نقطه های مهم این منطقه برای عملیات تثبیت این کوه ها محسوب میشه.

فعلا دواعش در دو نقطه حالت هجومی دارن، اول همین کوه های مکحوله و دوم محور غرب سامرا.

لباس های مناسب زمستان تن رزمندگان دیده نمیشه.

انشالله که فرماندهان تامین تجهیزات زمستانی رو یادشون نره و دیر نکنن.

مقر سربازان حشد در اطراف بشیر (جنوب شرق کرکوک) پس از بارانهای سیل آسای این چند روز اخیر.

بشیر همانند الکرمه یکی از نقاط کور عملیاتی نیروهای نظامی که تا به حالا چندین عملیات انجام شده، با عدم موفقیت همراه بوده.

البته عملیات های محلی بوده و بشیر یا کرمه، با نیروی کافی به راحتی قابل فتح هستن.