با توجه به خبر مسجد غزوه بدر وضعیت جوبر باید یه همچین چیزی باشه ...

 

از یکی از بچه های داخل جوبر خواستم که نقشه رو تصحیح کنه ،، منتظر جوابش هستم ...

damascus_zemelka3.jpg

چیزی که مشخصه اینه که محاصره ی مسلحین کامل نیست و از طریق تونلها و خندق ها به بیرون از جوبر راه دارند ،،، الان ارتش روو مناطق دید داره ولی این کافی نیست ..