مسجد غزوه بدر تا پل زملکا 500 متر فاصله داره. اگر ارتش سوریه همینجور ادامه بده و به سمت جنوب حرکت کنه و کاملا بر پل زملکا مسلط بشه کار مخالفین در جوبر سخت میشه.

jwbr13931115.jpg

 ملیحه وقتی محاصره اش کامل شد سقوط کرد. جوبر هم باید محاصره کامل بشه. همه تونلهای بزرگ و پهنی که بین جوبر و غوطه حفر شده باید قطع بشه. سمت پل زملکا پر از تونلهای بزرگ هست که با لودر مسلحین حفر کردن. آمبولانس بین غوطه و جوبر رفت و آمد داره. یعنی در حد یک جاده تونلها پهن و بزرگ هستند.

 

همیشه مخالفین در جوبر از داخل مسجد غزوه بدر فیلم منتشر می کردند و پیشروی های ارتش رو تکذیب.

nyrwhy_rtsh_dr_msjd_jwbr4931115.jpg

امروز واقعا ارتش خود مسجد رو گرفت. تصاویر از داخل مسجد گرفته شده.

nyrwhy_rtsh_dr_msjd_jwbr3931115.jpg

الان مسلحین پاتک می زنن تا مسجد رو دوباره پس بگیرن. باید دید ارتش مقاومت می کنه یا نه.

nyrwhy_rtsh_dr_msjd_jwbr2931115.jpg

nyrwhy_rtsh_dr_msjd_jwbr1931115.jpg

اهمیت این محور در اینه که اگر ارتش بازم به پیشروی ادامه بده ارتباط جوبر و غوطه شرقیه قطع میشه.

nyrwhy_rtsh_dr_msjd_jwbr931115.jpg