جبهه النصره و مابقی گروهای تکفیری مستقر در جنوب درعا حملات سختی رو برای تصرف نیمه شیعه نشین شهر باستانی بصری الشام اغاز کردند...

مجاهدین شیعه با شجاعت تمام در حال دفاع از مواضع خود بوده و در همین حال نیروی هوایی ارتش سوریه نیز هم به کمک مدافعین امده.

در درگیری های بصری الشام، مجاهدین شیعه موفق به از بین بردن سلیمان حسن ابراهیم عدیل الحریری معاون لشکر عامود حوران ، درعا شدند

درگیری ها تاکنون بشدت ادامه دارد...