وضعیت لیبی بسیار تاسف باره ...

کشور به چند دسته تقسیم شده و گروههای مختلف همچنان به مبارزات مسلحانه ی خود ادامه میدن ..

تصاویر زیر مربوط به درگیریهای الصابری بنغازی هست

B12S_r1IcAAKCu-.jpg

B12S-5RIUAE0CKQ.jpg

thumb_B12TADhIIAAx3yH.jpg  thumb_B12TAS0IUAAoS4I.jpg

 هرچند که جنرال حفتر ارتش از هم گسیخته ی لیبی را تا حد زیادی سرو سامان داد و گرد هم آورد ولی هنوز بخش عمده ای از کشور از کنترل ارتش خارج هست

دو شهرمهم لیبی یعنی بنغازی و طرابلس دستخوش ناارامی های شدید بوده ، بطوری که تکفیری های به اصطلاح اسلامگرای انصار الشریعه در بنغازی و شورشیان فجر لیبیا در طرابلس آرامش و امنیت کشور را از بین برده اند ..

تصویر زیر نقشه ی تقریبی کشور چند پاره ی لیبی یست که گروههای درگیر هرکدام گوشه ای از کشور را به دندان گرفته اند ..

lybbi.JPG

یکی از کاربران توویتر با طنزی زیبا پروسه ی دموکراسی در لیبی را شرح داده بود ...

به واقع پیاده سازی دموکراسی در کشور بحران زده ی لیبی به مانند بزی یست که از میان تمساح های خواب و بیدار عبور میکند و ...

دموکراسی ای که قرار بود به ضرب و زور غرب پیاده و اجرا شود ..

حیف که مردم منطقه از این اشتباه ها درس نمیگیرند که نمیگیرند ............. daydreaming%20-%20New%21.gif

B1xH_IDCMAAd2u_.jpg